แจ้งปิดการให้บริการเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ และเว็บไซต์หน่วยงาน ชั่วคราว (22-12-60)     ดาวน์โหลด