ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามาเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 8 (20-03-61)     รายละเอียด