ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (15-01-61)

รายละเอียด