ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการสนับสนุนและประสานงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการต่างๆ

  1.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541
  2.  ข้อมูลการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ
  3.  ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
  4.  ลำดับเวร
  5.  ปฏิทินวางพานพุ่ม