ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ (17.04.61)     ดาวน์โหลด