แจ้งความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 3 อัตรา (24 ต.ค.60)     รายละเอียด