รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ภาค ก. พิเศษ) 25 ต.ค.60)     รายละเอียด