เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ คืนสู่เหย้า เพื่อเฝ้าเมือง (17-10-60)     รายละเอียด