แจ้งความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 คน (10-10-60)     รายละเอียด