ยุบเลิกการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (28-09-60)     ดาวน์โหลด