ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (28-09-60)     ดาวน์โหลด