มาตรการรักษาความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (27-09-60)     รายละเอียด