การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 กำหนดถวาย ณ วัดธรรมบูชา ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ( 21-09-60)     รายละเอียด