เหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (25-09-60)     รายละเอียด