หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (31/07/2560)   ไฟล์ที่ 1   ไฟล์ที่ 2