การประกาศวันและสถานที่เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (25-09-60)     รายละเอียด