เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (15-09-60)     รายละเอียด