ประกาศ สอบราคาจ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นสถิติการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ , จ้างพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น (ราคากลาง)  , TOR จ้างพัฒนาแอพพลิเคชั่นสถิติการศึกษา