รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ไฟล์แนบ

  1. ประกาศ
  2. แบบแสดงประวัติ ผอ.สนย.สป.
  3. แบบแสดงประวัติ ผอ.สนย. อาชีวะ
  4. แบบแสดงประวัติ ผอ.สำนักความร่วมมือฯ