จ้างทำเสื้อและหมวก เพื่อใช้ในโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ (ราคากลาง)