ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

(ส่วนกลาง) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    รายละเอียด