กำหนดการประชุมโครงการประชุมให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลการเกลี่ยอัตรากำลังสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  รายละเอียด