ติดตั้งรางไวร์เวย์และเปลี่ยนสายไฟฟ้าภานใน สนย.(ราคากลาง)