ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการจัดฝึกอบรมบุคลากร

  • ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน

         โครงการจัดฝึกอบรมงบประมาณปี 2560

         ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560

  • ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรม    **เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้**