ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการรับโอนข้าราชการ

  • ข้อมูลรายชื่อการรับโอนข้าราชการ

         รายชื่อรับโอนข้าราชการ ปี 2560

         รายชื่อรับโอนข้าราชการ ปี 2561