ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการให้โอนข้าราชการ

  • ข้อมูลรายชื่อให้โอนข้าราชการ

         รายชื่อให้โอนข้าราชการในปีงบประมาณ 2560

         รายชื่อให้โอนข้าราชการในปีงบประมาณ 2561