ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ

  • ข้อมูลรายชื่อผู้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ

         รายชื่อรับเงินเดือนตามวุฒิข้าราชการในปี 2560

         รายชื่อรับเงินเดือนตามวุฒิข้าราชการในปี 2561