ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  • ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2560

         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2561