ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง (19 ก.ค. 2561)