ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ