ทำความสะอาดประจำ สกก. ‘ผิน แจ่มวิชาสอน และ กฐิน กุยยกานนท์’  ,  ราคากลางแม่บ้านลูกเสือ  ,  TOR แม่บ้าน