ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ (13-11-60)     รายละเอียด