โครงการฝึกอบรมระบบรายงานการประหยัดงบประมาณและระบบรายงานงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12-01-61)    รายละเอียด