แบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
.
  1.   หนังสือ สป. ที่ 0201.4/12393                                ดาวน์โหลด
  2.   แบบผลการปฏิบัติราชการ 38 ค (2)                     รายละเอียด
  3.   แบบผลการปฏิบัติราชการ ศึกษานิเทศก์              รายละเอียด
  4.   ตัวอย่างคำสั่งแต่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง     ดาวน์โหลด
  5.   สรุปขั้นตอนการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ     ดาวน์โหลด
  6.   แบบแจ้งผลการปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม)             แบบแจ้งผลฯแบบสำรวจฯ

 

–  ตัวอย่างคำสั่งแต่งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง     ดาวน์โหลด

       –  แบบแจ้งผลการปฏิบัติราชการ 38 ค (2)     ดาวน์โหลด
       –  แบบแจ้งผลของศึกษานิเทศก์     ดาวน์โหลด
       –  กฎ ระเบียบ และแบบประเมินศึกษานิเทศน์     ดาวน์โหลด
       –  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตลาคม 2560)     ดาวน์โหลด
       –  ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารในเว็บ ops.sueksa.go.th     ดาวน์โหลด
       –  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 1 และ 2)     ดาวน์โหลด
       –  สรุปขั้นตอนการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ     ดาวน์โหลด