คำแปลกฎหมายภาษากลางอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินการตามโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558  (28-09-60)

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3