แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 30 (01-11-60)     รายละเอียด