อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งระบบ , ราคากลางอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งระบบ , TOR อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งระบบ