แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03-11-60)

เรียน ศธภ.     เรียน ศธจ.