ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (31 ส.ค. 2561) ที่ ศธ 0201.4/3894