ประกาศรายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสายงานวิชาคอมพิวเตอร์ (27-12-60)     รายละเอียด