ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (3 ก.ค. 2561) ที่ ศธ 0201.4/2795