สรุปผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 39/2560 (28-12-60)     รายละเอียด